Hest og Helse Veien videre

”Det har aldri vært mer begynnelse enn det er nå,
eller mer ungdom og alder enn det er nå,
og vil aldri bli mer fullkommenhet enn det er nå,
eller mer himmel og helvete enn det er nå.” (Walt Whitman)


Jeg ser for meg et senter for helhetlig og enhetlig tankegang og praksis rundt hest og menneske. Et behandlingssenter og kursarena med kompetanse og kunnskap i kommunikasjon og forståelse mellom hest og menneske. Et senter som vektlegger tverrfaglig samarbeide hvor alle ønsker å utvikle og formidle bedre forståelse for hestens fysiologi og psyke.

Samarbeide
Det er ikke ”enten eller” som gjelder lengre, men ”både og”. Hester er forskjellige og trenger individuelt tilrettelagt behandling hvor det beste innen hvert område tilbys. En type behandling har ikke samme effekt på alle. Heldigvis blir heste-eiere mer kvalitetsbevisste, og ettersom kunnskapen øker, øker også kravene til alternativ/komplimentære behandlere, veterinærer, smeder osv.

I fremtiden ser jeg derfor viktigheten av samarbeide på kryss og tvers av fag. Det er så enkelt at fire øyne ser bedre enn to. Vi er alle forskjellige og bærer med oss en unik miks av kunnskap, visdom, livserfaring og tolkninger av sannheten. Da vi alle ønsker hestens beste, er ingen tjent med fanatisme –hverken den ene eller andre veien. Allerminst hesten som er prisgitt våre valg.

”Det er en nåde man må innrømme seg selv, ikke å skulle se alt.” (Aksel Jensen)


Copyright Hest og Helse, Kari Steinhovden. All rights reserved. E-post: hest(at)tilstede.info  Mobil: 909 54 393